Paní Lavičková pro naši advokátní kancelář již několik let překládá odborné právní texty, jakož i jiné dokumenty, v jazykové kombinaci čeština<-->francouzština.
Paní Lavičková vždy okamžitě reaguje na poptávku služeb, zpracuje texty v požadovaných termínech a v požadované kvalitě, a je vysoce flexibilní co se týče speciálních požadavků na překlad i na termín dodání překladu.
Na paní Lavičkové si ceníme nejen její profesionalitu, ale i její osobní přístup, ochotu, příjemné vystupování a snahu vyjít svým klientům maximálně vstříc.

Mgr. Jindřich Šimberský Advokátní kancelář Šimberský

Naše advokátní kancelář úspěšně spolupracuje s paní Lavičkovou již několik let, a to i ve značně stresových situacích, proto s radostí potvrzujeme, že je na ni vždy spolehnutí, je vstřícná, profesionální a rychlá.

Mgr. Ján Gajdoš, LL. M., jednatel JAG advokátní kancelář, s.r.o.

Paní Lavičková pro nás již několik let překládá do německého jazyka a tlumočí při jednáních s naším německým partnerem. Ceníme si, že je na ni vždy spolehnutí, jak v rychlosti a dodržování termínů, tak i v kvalitě odvedené práce. S přehledem zvládá i odborné právnické a technické věci, které jsou pro naši společnost důležité.

Jana Zemanová KOMTERM, a.s.

Paní Janu Lavičkovou – Trojanovou znám již mnoho let. Vždy, když jsem se na ni obrátila s prosbou o překlad či tlumočení do některého z cizích jazyků, které perfektně ovládá, ráda a ochotně vyhověla. Je velmi spolehlivá a pečlivá. Její práci hodnotím jako bezchybnou.

Mgr. Miloslava Rutová Poslankyně Parlamentu ČR

Překladatelské a tlumočnické služby nabízím od roku 2003.

Za tu dobu jsem přeložila tisíce stránek a odtlumočila stovky hodin:


 

Tlumočení

 


 

 

Před českými i zahraničními soudy
Při provádění notářských úkonů, uzavírání (i ukončování) manželství, na matrikách, policii a u dalších orgánů veřejné moci
Obchodních jednání, valných hromad,  meetingů, školení, seminářů
Při prohlídkách a auditech závodů, při zprovozňování a údržbě strojů
Na nejvyšší úrovni pro Úřad vlády, ministerstva, velvyslanectví

 

 

 

 

Úřední listiny - rodné listy, výpisy z rejstříků, daňová přiznání
Technické dokumenty - návody k obsluze, technická dokumentace, katalogy
Firemní dokumenty - směrnice, zápisy, výroční zprávy
Právní dokumenty - rozsudky, usnesení, stanoviska, obžaloby, dožádání, zatýkací rozkazy

 


 

Překlady

 


 


Mohu vám zaručit


 

 
Flexibilitu: rychlé vyřízení zakázky, když včera bylo pozdě
Spolehlivost: vždy dodržím, co slíbím
Osobní přístup: i ve vypjatých situacích, jako jsou nepříjemná jednání, vyšetřování, soudní spory
Komplexní služby: jakékoli tlumočení - překlady s využitím moderních technologií - soudní tlumočení - ověřené překlady
Spolupráce s kolegy: u větších projektů, konzultace, vzájemná podpora a sdílení zkušeností

 

Jsem vám k dispozici pro překlady a tlumočení v jazykových kombinacích čeština, němčina a francouzština.

Zaměřuji se na právní a technické překlady.

Nabízím soudně ověřené překlady také v elektronické podobě.

Máte-li zájem o cenovou nabídku nebo další informace, neváhejte mne kontaktovat.

Nad Pazdernou 398, 252 41 Dolní Břežany, Praha - západ
+420 776 175 087

Copyright © 2022 Mgr. Jana Lavičková